หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ

ช่าวประชาสัมพันธ์

         ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง เข้าร่วมงานมหกรรมกีฬาขี่จักรยานเชื่อมสามัคคี 142 ปี
ณ กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ในนามสีเขียว 3 คน ประกอบด้วย
1.นางประพีรพรรณ  สิทธิฤทธิ์  2.นางเพลินตา  สิทธิกรเมธากุล และ 3. น.ส. มนสิชา  ชื่นอารมณ์

โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า นางเพลินตา  สิทธิกรเมธากุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคลหญิง 
และนางเพลินตา  สิทธิกรเมธากุล นางประพีรพรรณ  สิทธิฤทธิ์
น.ส. มนสิชา  ชื่นอารมณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีม     

 

 ________________________________________________________________________________

 


 ______________________________________________________________________________

 

Visitors: 32,292